Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Å snakke med de døde. En studie i Ingvar Ambjørnsens novelle <i>Skallene</i>

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bjørn Inge Berger Andersen | Anja Heldal | Henry Andreas Øien Johnsen | Atle Tord Nordøy | Birgit Velsand

Journal: Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur
ISSN 1503-2086

Start page: 1;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Ingvar Ambjørnsen | Skallene

ABSTRACT
Ingvar Ambjørnsens noveller sies ofte å beskrive et dystert og meningsløst univers der angst og paranoia fremstår som karakterenes mest naturlige reaksjon, og ulike former for flukt synes å være den gjennomgående strategien i møtet med det meningsløse. Novellesamlingen Sorte mor (1994) tas i særdeleshet til inntekt for dette synet. En gjennomlesning av novellene synes å bekrefte et slikt syn, men ikke uten en viss motstand. Novellene kommuniserer ikke direkte nok til å konkludere etter en første gangs lesning, slik resepsjonen gjør; det er for mange diskutable episoder i fortellingene. I novellen "Skallene", den første og kanskje mest dystre novellen i samlingen, er det elementer som bryter med en slik karakteristikk; symbolske strukturer, intertekstuelle referanser og alternative verdisystemer gir adgang til dimensjoner den generelle mottagelsen synes å ha oversett.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program