Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SOCIJALNI RAD U PODRUČJU RAZVOJA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nino Žganec | Mirna Bićanić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 243;
Date: 2008;
Original page

Keywords: razvoj ljudskih potencijala | upravljanje ljudskim potencijalima | socijalni rad

ABSTRACT
Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima područje je koje je tijekom nekoliko posljednjih desetljeća sve značajnije prisutno u poslovanju modernih organizacija i to kako u ekonomskom (business) sektoru tako i u ostalim područjima i djelatnostima. Poslovanje suvremenih organizacija/tvrtki uvelike pa i presudno ovisi o kvaliteti upravljanja ljudima što uključuje pribavljanje i selekciju kandidata za posao, testiranje i vođenje intervjua s potencijalnim zaposlenicima, motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te poticanje na daljnje obrazovanje, praćenje karijere zaposlenih i pružanje pomoći u razvoju karijere, kao i pomoći u upravljanju stresom i sve češće spominjanim »mobbingom«. Stručnjaci obrazovani u području socijalnog rada mogu, zbog svoje adekvatne dodiplomske izobrazbe, te dodatnih izobrazbi u okviru specijalističkih programa ili programa cjeloživotnog obrazovanja, biti iznimno kvalificirani za poslove razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima. Dosadašnja iskustva nekolicine socijalnih radnika u Hrvatskoj, a još više onih u svijetu pokazuju da se socijalni radnici uspješno nose s izazovima ove djelatnosti, a budući razvoj obrazovnog programa za socijalni rad treba pokazati dodatnu osjetljivost za izučavanje područja razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te time još više potaknuti buduće generacije socijalnih radnika za uključivanje u ovo područje rada.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil