Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

O socioekonomskim i ekohistorijskim promjenama na pograničnim posjedima – na primjeru ranonovovjekovnog slobodnjačkog sela Đelekovec

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hrvoje Petrić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 14;
Issue: 21;
Start page: 253;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Đelekovec | Križevačka županija | rani novi vijek | slobodnjaci | socioekonomska povijest | ekohistorija (povijest okoliša).

ABSTRACT
Postanak nasljednih slobodnjaka na pograničnim posjedima u Križevačkoj županiji tijekom 17. stoljeća uglavnom je bio povezan s naseljavanjem, odnosno vlastelini su im morali dati povoljniji položaj jer je stalno postojala mogućnost da pobjegnu u susjednu Slavonsku krajinu (Varaždinski generalat) i ondje postanu krajišnici. Položaj slobodnjaka dobio je u nekim elementima već krajem 17. stoljeća javno-pravni karakter. Slobodnjaci su činili vojnu postrojbu svojeg vlastelina odnosno vlastelinstva (banderium dominale), a tako je bilo i sa slobodnjacima u Đelekovcu. Hrvatski je sabor za vrijeme ratova donosio odredbe da vlastelinstva na kojima postoje slobodnjaci daju u vojsku određeni broj slobodnjaka. Ti slobodnjaci sudjelovali su u ratu kao vlastelinska postrojba i pod zapovjedništvom časnika koje je odredio njihov vlastelin. Položaj slobodnjaka se u 18. stoljeću još više promijenio te je došlo do daljnjeg smanjenja njihovih izvornih povlastica. U radu je također obrađen odnos ljudi i okoliša u slobodnjačkom selu Đelekovcu.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program