Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Soft news i 2007-valgkampen: Balanceret, men ukritisk snak om mennesker i politik

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Christian Elmelund-Præstekær | Louise Müller | Louise Nowak Rasmussen

Journal: Journalistica : Tidskrift för Forskning i Journalistik
ISSN 1901-6220

Volume: 4;
Issue: 1;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel undersøger, hvordan soft news-programmer på tvbehandlede politikere i 2007-valgkampen. Vi forventer en marginalmediebonus til regeringen og dens støttepartier i forhold til opposi-tionen. Vi forventer også, at indslagene handlede om politikerne sompersoner og i mindre grad om politik og processuelle forhold. Endeligforventer vi, at programmerne anlagde en positiv tone overfor demedvirkende. Studiet bygger på en kvantitativ indholdsanalyse af 52indslag i de tre uger op til valget. Vi finder støtte til vores teoretiskeforventninger, og konkluderer derfor, at de undersøgte programmerstort set balancerer de to blokke, at de er meget positive overfor demedvirkende, og at de i overvejende grad fokuserer på politikernesprivate liv frem for deres politik.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?