Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SOME DETERMINATIONS FROM THE SOURCE OF THE ‘ÂŞIK SÜMMANİ’S “DİLBER SENİN” RYHMED POEMS
ÂŞIK SÜMMÂNÎ’NİN “DİLBER SENİN” REDİFLİ ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE BAZI TESPİTLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Özkan DAŞDEMİR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 977;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Dilber | Hz. Muhammed | Âşık Sümmânî | Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi Dilber | Hz. Muhammed | Âşık Sümmânî | Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi

ABSTRACT
The word “darling” in Divan and Folk Literature is depicted in a very rich world of meanings. The expression “dilber” which the poets frequently used for “darling” especially in Divan Literature, as we know, means “a beautiful lady”. It has been determined that this word was used by especially some poets and Sufis from Erzurum and its neighborhood for God, Prophet Muhammad, Quran, and some Islamic scholars. In this way, we see that “dilber” to be found in a poem does not necessarily mean a lady to be loved. Moreover, even God who has no sex can be seen to be depicted as “dilber” by some poets. Divan ve halk edebiyatında “sevgili” çok zengin bir anlam dünyasında betimlenmektedir. Özellikle Divan edebiyatında şairlerin sevgili için sıkça kullandığı “dilber” tabiri, bilindiği üzere, güzel kadın anlamındadır. Bu sözcüğün; -özellikle- Erzurum ve çevresinden bazı saz şairleri ve mutasavvıflar tarafından Allah, Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim ve bazı din büyükleri için kullanıldığı tespit edilmiştir. Böylece, içerisinde “dilber” ifadesinin geçtiği her şiir metninde bir kadın sevgilinin tasvir edilmediği; dahası, herhangi bir cinsiyete malik olmayan Tanrı’nın bile birtakım şairler tarafından bu tabirle tasvir edildiği görülmüştür.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil