Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SOUND CHANGES IN FOREING BORROWINGS AND DIALECTS OF ELAZIĞ CITY
ALINTI SÖZCÜKLERDE SES DEĞİŞMELERİ VE ELAZIĞ İLİ AĞIZLARI ÖRNEĞİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Birol İPEK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1558;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Dialects | Dialects of Elazığ City | Foreign Borrowings | Sound Changes Ağızlar | Elazığ İli Ağızları | Alıntı Sözcükler | Ses Değişmeleri.

ABSTRACT
In this article, sound changes occurring in foreign borowings within the dialects of Elazığ city have been discussed.In the study, it has been tried to be put forward that whether the foreign borrowings in the dialects of Elazığ city have undergone what types of sound changes as different from the Turkish written language. Thus sound changes of these words occurred within the process of being Turkish have been stated by classifying them one by one. Sound changes in foreign borrowings have been divided into two main groups as changes in consonants and changes in vowels by demonstrating how the foreign borrowings within the dialects of Elazığ city are pronounced and how they differ. Bu makalede Elazığ ili ağızlarında alıntı sözcüklerde meydana gelen ses değişmeleri ele alınmıştır.Çalışmada Elazığ ili ağızlarındaki alıntı sözcüklerin Türkiye Türkçesi yazı dilinden farklı olarak ne gibi ses değişmelerine uğradığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece bu sözcüklerin Türkçeleşme sürecinde geçirdiği ses değişmeleri sınıflandırılarak tek tek belirtilmiştir. Elazığ ili ağızlarındaki alıntı sözcüklerin nasıl telaffuz edildiği ve ne şekilde değiştiği gösterilerek alıntı sözcüklerdeki ses değişmeleri ünlü ve ünsüz değişmeleri olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona