Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Słowo wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
Witam serdecznie czytelników Neuropsychiatrii i Neuropsychologii w pierwszym numerze nowegopisma. Na bogatym polskim rynku periodyków z dziedziny psychiatrii, neurologii i psychologiiczasopismo nasze jest jedynym, które odwołuje się do integracji tych nauk na bazie współczesnejwiedzy z zakresu neuroscience, który to termin tłumaczony jest niekiedy na język polski jakoneurobiologia. Liczymy, że kwartalnik ten, prezentujący prace zarówno w języku polskim, jaki angielskim, znajdzie odbiorców wśród licznej rzeszy lekarzy i psychologów, jak również przedstawicieliinnych pokrewnych specjalności, których interesuje taki sposób spojrzenia na czynnośćmózgu i wynikające stąd implikacje teoretyczne i związane z praktyką kliniczną.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona