Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Słowo wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 49;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Oddajemy w ręce czytelników drugi tegoroczny zeszyt pisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia.Poświęcony jest on trzem zagadnieniom – genetyce molekularnej zaburzeń neuropsychiatrycznych,neuroplastyczności mózgu i neuropsychiatrii wieku dziecięco-młodzieżowego. Autorami artykułówsą w większości wykładowcy konferencji Postępy neuropsychiatrii i neuropsychologii z lat 2006 i 2007.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions