Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Słowo wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 4;
Issue: 1;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Pierwszy tegoroczny numer „Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” otwieraartykuł pod intrygującym tytułem „W poszukiwaniu genów schizofrenii” (Hauser,Dmitrzak-Węglarz), nadesłany z Zakładu Genetyki Psychiatrycznej UniwersytetuMedycznego w Poznaniu, kierowanego przez prof. Joannę Hauser,jedynej tego typu placówki w naszym kraju. Badania molekularno-genetycznegopodłoża schizofrenii rozwijają się w ostatnich latach wielokierunkowo,a na szczególną uwagę zasługuje rozwój projektów typu GWAS (genome-wideassociation study). Autorki pracy dokonują również przeglądu badań asocjacyjnych dotyczących pojedynczychgenów, z których wynika, że 16 z nich może mieć znaczenie w predyspozycji do schizofrenii.Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, do czego zmierza obecna genetyka molekularna zaburzeńneuropsychiatrycznych, artykuł ten stanowić będzie niezwykle interesującą lekturę.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions