Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Słowo wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Przed nami pierwszy zeszyt Neuropsychiatrii i Neuropsychologii z 2007 r. Otwiera go artykułpoglądowy na temat możliwości zastosowania zabiegów neurochirurgicznych w niektórychzaburzeniach psychicznych, autorstwa prof. Marka Harata i dr. Marcina Rudasia z KlinikiNeurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Obecnyrozwój wiedzy, dotyczący czynnościowej neuroanatomii mózgu, oraz postęp w zakresie technikneurochirurgicznych umożliwiają bezpieczne stosowanie takich zabiegów w niektórych zaburzeniachpsychicznych o ekstremalnym nasileniu, opornych na farmakoterapię, jak zespół natręctw(obsesyjno-kompulsyjny), zespół Tourette’a czy nawet ciężka depresja. W artykule przedstawiononajnowsze dane, dotyczące stosowanych technik neurochirurgicznych o charakterze ablacyjnymi modulacyjnym, jak również opisano struktury mózgowe, będące obiektem takich procedur.Należą do nich m.in. pole 25. wg Brodmana (część podkolanowa zakrętu obręczy), przedniaodnoga torebki wewnętrznej, jądro półleżące przegrody, jądro niskowzgórzowe oraz jądromiędzyblaszkowe wzgórza. Terapeutyczne rezultaty takich zabiegów istotnie wzbogacają nasząwiedzę na temat znaczenia poszczególnych struktur mózgowych w patogenezie zaburzeńpsychicznych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program