Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Specyficzne przeciwciała przeciwjądrowe u pacjentów z zespołem Raynauda

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Domysławska | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Otylia Kowal-Bielecka | Stanisław Sierakowski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 391;
Date: 2010;
Original page

Keywords: przeciwciała przeciwjądrowe | objaw Raynauda | twardzina układowa

ABSTRACT
Objaw Raynauda pojawia się jako wynik ekspozycji na niskie temperaturyoraz stres. Jako wtórny objaw współistnieje z układowymichorobami tkanki łącznej, takimi jak: twardzina układowa,toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe.Ocena obecności autoprzeciwciał u chorych z objawem Raynaudajest metodą nieinwazyjną, nie jest obarczona ryzykiem powikłańi może być użyteczna w diagnozowaniu chorych z objawem Raynauda.W pracy przedstawiono wyniki obserwacji kliniczneji badań laboratoryjnych grupy 76 pacjentów z objawem Raynauda.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?