Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SPORT I ZDRAVLJE U REPUBLICI SLOVENIJI U 2009. GODINI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ivan Čuk | Maja Bučar Pajek | Jernej Pajek | Mojca Peček

Journal: SportLogia
ISSN 1986-6089

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 121;
Date: 2011;
Original page

Keywords: sportski klubovi | finansije | dijagnoza

ABSTRACT
Sport i zdravlje se često smatraju povezanim. Olimpijski komitet Slovenije, Odeljenje Sport za sve, željelo je da utvrdi da li je broj ljudi uključenih u organizovane sportske aktivnosti u regionu u korelaciji sa stepenom pojave različitih oblika bolesti. Opštinske vlasti obezbijedile su informacije o broju klubova i broju njihovih članova u 2009. godini. Statistički godišnjak iz 2009. godine Statističkog zavoda Republike Slovenije obezbijedio je demografske informacije u opštinama za 2009. godinu. Agencija za finansije dostavila je podatke o finansiranju sporta u opštinama Slovenije u 2009. godini. Institut za javno zdravstvo (Zdravstveni statistički godišnjak 2009) dao je pregled tretmana određenih bolesti u početnoj fazi koje su dijagnostifikovane u skladu sa međunarodnom MKB–10 klasifikacijom. Rezultati su pokazali da organizovani sport zaista smanjuje nivo određenih zdravstvenih problema (kao npr. respiratornih). Odnos javnih sredstava po članu sportskog društva je u korelaciji sa pojavom digestivnih bolesti, simptoma i abnormalnih kliničkih i laboratorijskih nalaza koja nisu nigdje drugo klasifikovana. Veće plate zaposlenih u tim klubovima takođe utiču na pojavu respiratornih bolesti, bolesti koštano – mišićnog aparata, gastrointestinalnih bolesti, kao i povreda i trovanja pod uticajem spoljašnjih faktora. Ovi rezultati podupiru činjenicu da sportski klubovi nekada djeluju kao prirodne apoteke. Povećano ulaganje sredstava u sportske klubove vjerovatno bi dovelo do poboljšanja zdravlja cijele nacije i sačuvalo resurse koji se sada koriste za liječenje.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?