Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Haładaj | Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 4;
Start page: 281;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: hiperbilirubinemia | noworodki | fototerapia | karmienie naturalne

ABSTRACT
Wprowadzenie: Hiperbilirubinemia (podwyższony poziom bilirubiny w surowicy), wywołująca zażółcenie powłok skórnych u noworodków i młodych niemowląt, u większości dzieci jest definiowana jako żółtaczka fizjologiczna. Jednak u każdego dziecka przedłużający się ponad 14 dni czas jej trwania lub przekroczenie pewnych stężeń bilirubiny (dla noworodków donoszonych - 12,9 mg/dl, dla wcześniaków - 15 mg/dl) jest wskazaniem do szybkiej diagnostyki. Celem pracy była analiza przyczyn hiperbilirubine-mii, czynników sprzyjających jej wystąpieniu oraz metod wykorzystanych w jej leczeniu u noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Pododdziale Patologii Noworodka Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości UM w Łodzi w ciągu ostatnich 6 lat. Materiał i metody: W naszych badaniach prześledziliśmy dokumentację medyczną 78 dzieci hospitalizowanych w naszej Klinice w latach 2000-2005. Wyniki i Wnioski: Podsumowując przeprowadzone badania można powiedzieć, że w coraz większym stopniu za występowanie hiperbilirubinemii odpowiedzialne jest prawidłowe, naturalne karmienie dziecka, oraz że stosowanie ciągłej fototerapii może stanowić jedyny sposóbjej leczenia.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program