Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spotkanie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 4;
Start page: 285;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
6 marca 2010 r. odbyło siędoroczne spotkanie Rady AdministracyjnejEuro pejskiej FederacjiMedycyny Wewnętrznej. Spotkanieprzypadło w okresie trudności,jakie przeżywa z jednej stronycała Europa, a z drugiej stronymedycyna wewnętrzna. Jadąc naspotkanie, już wiedzieliśmy, żekolejny Europejski Kongres MedycynyWewnętrznej w Sztokholmiezostał odwołany z przyczyn finansowych.Niestety, do Asker nieprzybyła delegacja ze Szwecji,toteż nie usłyszeliśmy szczegółówsprawy. W tej sytuacji podjętodecyzję o zorganizowaniu w terminieplanowanego kongresumałego seminarium w Lucernie(Szwajcaria). Kolejny kongresEuropejski planowany jest w Atenach w 2011 r. Organizatora reprezentował przedstawiciel biura kongresowego,który zapewniał o w pełni prawidłowym przebiegu prac organizacyjnych, mimo powszechnie znanychtrudności, z jakimi boryka się Grecja.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions