Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spotkanie towarzystw reumatologicznych Europy Środkowej i Wschodniej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 3;
Start page: 215;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego15 września 2010 r. w Gdańskuodbyło się spotkanie prezesów towarzystw reumatologicznychEuropy Środkowej i Wschodniej.W spotkaniu wzięli udział reprezentanci15 krajów. Prezesi z kilku pozostałych krajów niemogli przyjechać z różnych powodów. Gościemspecjalnym był Sekretarz Generalny EULARprof. László Czirják.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program