Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spożycie wapnia u dzieci z nadwrażliwością na białka mleka krowiego leczonych dietą eliminacyjną

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Adamska | Kinga Świątek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 7;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: spożycie wapnia | nadwrażliwość na białka mleka krowiego | dieta eliminacyjna (bezmleczna) | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wyeliminowanie mleka i jego przetworów z diety dziecka wymaga starannego dobrania takich produktów spożywczych, które zapewnią odpowiednią podaż wszystkich składników odżywczych, w szczególności wapnia. Cel pracy: Ocena spożycia wapnia u dzieci z nadwrażliwością na białka mleka krowiego leczonych dietą eliminacyjną. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 40 dzieci z nadwrażliwością pokarmową na białka mleka krowiego w wieku od 1 do 24 miesiąca życia, leczonych dietą eliminacyjną. Wielkość dziennego spożycia wapnia określono na podstawie ankiety dotyczącej częstości i ilości spożywanych produktów żywnościowych w ciągu dnia. Dla każdego dziecka obliczono ilość spożywanego wapnia na dzień i porównano z normą zapotrzebowania na ten pierwiastek dla wieku, a także ze spożyciem wapnia w grupie porównawczej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano różnicę w spożyciu wapnia w grupie dzieci na diecie eliminacyjnej a zalecanymi normami spożycia wapnia. W grupie badanej aż 72,5% dzieci nie miało zapewnionej odpowiedniej ilości wapnia w diecie. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między średnią wartością spożycia wapnia w grupie dzieci na diecie bezmlecznej a średnią wartością w grupie dzieci na diecie zwykłej w wieku poniemowlęcym od 13 do 24 miesiąca życia. Jest to związane ze zmniejszeniem w diecie udziału preparatów mlekozastępczych na rzecz diety mięsno-zbożowo-jarzynowej, która charakteryzuje się małą zawartością wapnia z jednoczesną dużą ilością fosforanów. Wnioski: Eliminacyjna dieta bezmleczna nie zapewnia odpowiedniej ilości wapnia, szczególnie u dzieci w wieku poniemowlęcym, dlatego należy u tych dzieci zastosować suplementację preparatami wapniowymi.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program