Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z 74 Kongresu European Atherosclerosis Society. Sevilla 17-20.04.2004

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 369;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Sprawozdanie z 74 Kongresu European Atherosclerosis Society

ABSTRACT
Współczesna wiedza o procesie miażdżycowym staje się odrębną, rozległą i wielostronną dziedziną nauki, łączącą badania podstawowe na poziomie molekularnym, genetykę, farmakologię, badania kliniczne i wiele innych aspektów medycyny. Tę różnorodność odzwierciedlał doskonale profil uczestników i tematyki 74 Kongresu European Atherosclerosis Society. Wśród ponad 2000 uczestników dominowali wprawdzie przedstawiciele nauk podstawowych, ale tematyka kongresu pozwalała również klinicyście na wartościowe uzupełnienie i aktualizację wiedzy dotyczącej zagadnień miażdżycy. Nietypowo przebiegała inauguracja kongresu, na której jednym z zaproszonych wykładowców był paleontolog, Juan Luis Arsuaga – kierownik położonego niedaleko Sewilli stanowiska archeologicznego Atapuerca, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zmian w sposobie życia, odżywiania się i metabolizmu, jakich nasz gatunek doświadczył w okresie przechodzenia z epoki paleolitu do neolitu. W swoim wykładzie z interesującej, niemedycznej perspektywy przedstawił przemianę rasy ludzkiej z łagodnych roślinożerców roślinożerców szacowanych stężeniach cholesterolu LDL około 60-70 mg% w obecny fenotyp istot wszystkożernych, nękanych przez epidemiczne problemy zdrowotne w dużej części zależne od błędnej diety. Problemy zaburzeń gospodarki lipidowej stanowiły jeden z głównych nurtów kongresu. Prezentacje autorów z różnych części świata potwierdzały globalny charakter problemu i konieczność poszukiwań jeszcze skuteczniejszych sposobów leczenia. Olbrzymią wartość ma już samo ścisłe przestrzeganie obowiązujących wytycznych lipidowych. W kontraście do coraz lepiej poznawanych wielokierunkowych korzystnych działań statyn stoją dane dotyczące praktycznej skuteczności leczenia, mierzonej odsetkiem pacjentów osiągających cele terapeutyczne – dane z Szwajcarii mówiły o 29% pacjentów z chorobą wieńcową i 45% pacjentów bez niej, a hiszpańskie – o 26% pacjentów osiągających cel. Potwierdza to, jak żmudne w praktyce jest implementowanie właściwej realizacji jasno wytyczonych celów leczenia (analogiczny problem, jak w przypadku nadciśnienia tętniczego). Potwierdza to, że na początku XXI wieku powszechnie dostępne leki maja wysoką skuteczność prewencyjną, która umożliwia jak najszybsze doprowadzenie pacjenta do pożądanych wartości lipidemii. Porównanie znaczenia „szybkości efektu” jest celem badania ACTFAST (Achieve Cholesterol Targets Fast with Atorvastatin Stratified Titration), którego protokół prezentowano na Kongresie – ocenie będzie w nim podlegać odsetek powodzenia terapii (LDL

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions