Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Baltimore, 3-7.06.2006 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 293;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: sprawozdanie

ABSTRACT
Na początku czerwca, w Baltimore, odbył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego {American Society of Echocardiography - ASE). To prestiżowe spotkanie amerykańskich echokardiografistów ma najdłuższą historię spośród światowych konferencji echokardiograficz-nych - w tym roku organizowane było już po raz siedemnasty. Ponadto cieszy się ono świetnym przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym. Pewnym zaskoczeniem może być praktyczny charakter tej konferencji - doniesienia naukowe są tu w znakomitej większości prezentowane na sesjach plakatowych, zaś tematyka plenarnych sesji ma bezpośredni związek z codzienną praktyką. Wydaje się, że może mieć to związek z faktem, iż uczestnikami kongresu są w dużej części technicy wykonujący na co dzień badania echokardiograficzne w Stanach Zjednoczonych.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?