Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Spreminjanje bivalne kakovosti in stanovanjska mobilnost v Ljubljani. Naraščanje socialne nestabilnosti v večjih stanovanjskih soseskah?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Matjaž Uršič

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 36;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: bivalna kakovost | (potencialna) stanovanjska mobilnost | socialna homogenizacija | socialna nestabilnost | degradacija/revitalizacija blokovskih stanovanjskih sosesk | Savsko naselje

ABSTRACT
Večina velikih blokovskih stanovanjskih sosesk, ki so v Ljubljani nastale pretežno v obdobju 1960–1985, so zaradi slabega vzdrževanja danes potrebna temeljite fizične prenove in infrastrukturnih izboljšav. Družbeno-politične transformacije in dogodki, kot so sprejetje novega stanovanjskega zakona, denacionalizacija, praktična zaustavitev gradnje družbenih stanovanj, naraščanje gradnje profitnih stanovanj in novi »igralci« na stanovanjskem trgu, so le nekateri izmed razlogov, ki so močno vplivali na zaviranje oz. upočasnitev prenove večjih stanovanjskih sosesk. Pri tem postajajo razlike med bivalno kakovostjo v teh soseskah in na drugih (sub)urbanih območjih vse bolj opazne. V tekstu smo preučevali, ali se zaradi počasne prenove in slabšanja bivalne kakovosti selijo določene skupine prebivalstva, povečujejo socialne homogenosti in socialne nestabilnosti v Ljubljani. Najprej smo analizirali spreminjanje bivalne kakovosti in potencialno mobilnost na širšem mestnem območju, nato pa podrobneje preučili primer stanovanjske soseske Savsko naselje. V sklepu smo skušali podati tudi nekatere iztočnice oz. možnosti za zaustavljanje slabšanja bivalne kakovosti in pospeševanje prenove sosesk.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program