Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stanovanjske strategije in stanovanjski trg v Ljubljani

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andreja Cirman | Maša Filipović

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 18;
Issue: 1–2;
Start page: 77;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mestna občina Ljubljana | finančne strategije | selivci | stanovanjska mobilnost

ABSTRACT
Selitve oz. mobilnost gospodinjstev ima pozitivne učinke na makro ravni, saj je povezana z optimalno porazdelitvijo gospodinjstev znotraj sklada stanovanj in pomeni iskanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. V tem članku predstavljava stanovanjske strategije prebivalcev Ljubljane s posebnim poudarkom na ekonomskem statusu in finančnih zmožnostih selivcev. Na ta način poskušava ugotoviti, kako uspešno deluje stanovanjski trg v Ljubljani. Analizirava tudi (pretekle in prihodnje) finančne strategije selivcev ter na podlagi teh identificirava njihove potrebe ter v sklepu predlagava možne ukrepe za pomoč pri stanovanjski mobilnosti in izboljševanju stanovanjskih razmer Ljubljančanov. Vir podatkov je Stanovanjska anketa 2005.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil