Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statyny - coraz dalej od cholesterolu?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Michał Marchel | Arkadiusz Pietrasik

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 345;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | działanie plejotropowe | działanie pozahipolipemizujące

ABSTRACT
Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (statyny) wykazują różnorodne działania faramkodynamiczne. U chorych z implantowanymi defibrylatorami-kardiowerterami leki te zmniejszają ilość zaburzeń rytmu serca. Ostatnio opublikowane dane wskazują również na ich bezpośredni efekt antyarytmiczny w świeżym zawale serca. Statyny wywierają korzystnie modulujący wpływ na układ współczulny (co można wykazać eksperymentalnie, mierząc wyrzut noradrenaliny), optymalizują działanie odruchów z baroreceptorów, zwiększają ekspresję syntazy tlenku azotu w izolowanych komórkach śródbłonka. Wszystkie te działania nie mają powiązania z ich podstawowym efektem farmakologicznym - właściwościami hipolipemizującymi. Krótkotrwałe podawanie statyn zmniejsza uszkodzenie poreperfuzyjne mięśnia sercowego. Fluwastatyna zwiększa przeżycie w mysim modelu pozawałowej niewydolności serca, powodując zmniejszenie niekorzystnego remodlingu lewej komory i polepszenie jej funkcji skurczowej. Działanie to powiązać można z obniżeniem aktywności kardiomiocytowych metaloproteinaz pod wpływem terapii statyną. Wydaje się zatem, że długotrwała terapia statynami może przynosić istotne korzyści u chorych z niewydolnością serca, a nawet poprawiać przeżycie. Wcześniejsze przyjmowanie statyn (pretreatment) działa ochronnie na mięsień sercowy poddawany procedurom chirurgicznej rewaskularyzacji, również w mechanizmach niezależnych od stężenia lipidów. Coraz więcej danych przemawia za unikalnym, plejotropowym i pozahipolipemizującym mechanizmem działań tych leków.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil