Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statyny - efekty terapeutyczne i koszty leczenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 153;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kosztowa efektywność | koszt dodatkowego roku życia

ABSTRACT
Liczna badania kliniczne wykazały bezpieczeństwo stosowania statyn oraz ugruntowały ich pozycje terapeutyczną nie tylko w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Liczne badania farmakoekonomiczne wskazują, że drogie statyny są szczególnie kosztowo-efektywne we wtórnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca i być może także u chorych obciążonych znacznym ryzykiem tej choroby (profilaktyka pierwotna). Niestety wyniki analiz nie są jednoznaczne i nie można obecnie wskazać jednej ze statyn jako najbardziej kosztowo-efektywnej i polecanej jako lek pierwszego rzutu. Należy jednak zaznaczyć, że zwłaszcza simwa-statyna, prawastatyna i atorwastatyna mają liczne farmakoekonomiczne dowody, płynące z długotrwałych badań klinicznych, oceniających wpływ tych leków nie tylko na stężenie cholesterolu, ale także na ryzyko zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions