Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Statyny - nowe wskazania kliniczne?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 155;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: statyny | efekty pozahipolipemizujące | wskazania

ABSTRACT
Statyny wprowadzono do praktyki klinicznej jako leki hipolipemizujące. Badania kliniczne dowiodły ich skuteczności w prewencji ostrych zespołów wieńcowych, mimo iż skuteczność tych leków pozostawała niewspółmiernie wysoka w stosunku do działania hipolipemizującego. Badania doświadczalne oraz obserwacje kliniczne łączą zatem dzisiaj skuteczność statyn z ich zdolnością modyfikacji funkcji śródbłonka, stabilizacją blaszek miażdżycowych pod wpływem tych leków oraz korzystnymi zmianami w układzie krzepnięcia – fibrynolizy. Statyny hamują powstawanie innych, poza cholesterolem, produktów szlaku jego syntezy, co może interferować z procesami proliferacji komórkowej. Antyproliferacyjne właściwości statyn mogą więc okazać się decydujące dla poszerzenia klinicznych wskazań do stosowania tej grupy leków. Spośród potencjalnych pozakardiologicznych zastosowań tych leków wymienia się m.in.: prewencję odrzucania przeszczepów, zmniejszanie ryzyka udaru mózgowego, zapobieganie uszk odzeniu kłębuszków nerkowych, pomocnicze stosowanie w chorobach rozrostowych. Po raz pierwszy doniesiono także ostatnio o obserwacjach wiążących stosowanie statyn ze zmniejszeniem ryzyka zapadalności na chorobę Alzheimera oraz osteoporozę. Wszystkie te wskazania wymagają potwierdzenia w odpowiednio zaplanowanych badaniach.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona