Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

STAVOVI STRUČNJAKA SOCIJALNE SKRBI PREMA IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI I UDOMITELJSTVU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marina Ajduković | Branka Sladović Franz | Željka Kamenov

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 39;
Date: 2005;
Original page

Keywords: socijalna skrb o djeci | socijalni radnici | stavovi | udomiteljstvo | izdvajanje djece iz obitelji

ABSTRACT
U radu je analiziran intenzitet i struktura stavova uzorka stručnjaka u sustavu socijalne skrbi (N=164) prema izdvajanju djece i udomiteljstvu. Analiza rezultata pokazala je da stručnjaci imaju blago pozitivan stav prema udomiteljstvu i umjereno pozitivan stav prema izdvajanju djece iz obitelji. Njihovi stavovi se prema oba pitanja statistički značajno razlikuju od stavova prigodnog uzorka opće populacije (N=174). Stručnjaci kao skupina imaju negativniji stav prema udomiteljstvu, a pozitivniji prema izdvajanju djece iz neadekvatne obitelji nego što to ima prigodni uzorak sudionika iz opće populacije.Unutar skupine stručnjaka ne postoji razlika u stavu prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu s obzirom na njihov spol, dob, duljinu radnog staža, veličinu mjesta boravka, bračni i roditeljski status. Jedine razlike unutar skupine stručnjaka su utvrđene s obzirom na njihovo zanimanje i organizaciju u kojoj rade – centar za socijalnu skrb ili ustanova za djecu. Socijalni radnici u odnosu na stručnjake ostalih zanimanja te djelatnici centra za socijalnu skrb u odnosu na djelatnike ustanova za djecu imaju pozitivniji stav prema udomiteljstvu. Stručnjaci su kritični u svojim procjenama o brizi države za djecu koja odrastaju u iznimno teškim okolnostima. Tek svaki peti ispitani stručnjak smatra da je briga države za tu djecu vrlo dobra.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions