Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stężenie testosteronu, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), kortyzolu w przebiegu marskości wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Czesław Stachowiak | Iwona Krela-Kaźmierczak | Włodzimierz Kozak | Ilona Gradecka-Kubik | Roman Junik

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: marskość wątroby | testosteron | globulina wiążąca hormony płciowe - SHBG | indeks wolnego testosteronu - TFI | kortyzol

ABSTRACT
Wątroba jest miejscem metabolizmu i inaktywacji hormonów. Marskość wątroby prowadzi do upośledzenia jej funkcji i zaburzeń hormonalnych. Celem pracy było oznaczenie stężeń testosteronu, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) i kortyzolu w surowicy chorych na marskość wątroby w zależności od przyczyn i zaawansowania procesu chorobowego. Rozpoznanie marskości wątroby ustalono na podstawie obrazu klinicznego, biochemicznego i morfologicznego. Badaniu poddano 20 chorych na marskość wątroby, w tym 7 kobiet i 13 mężczyzn. Wyodrębniono 2 grupy chorych. W I grupie liczącej 13 osób, w tym 5 kobiet i 8 mężczyzn (średni wiek 59 lat), oznaczano stężenie testosteronu i SHBG w surowicy krwi. W II grupie liczącej 7 osób, w tym 2 kobiety i 5 mężczyzn (średni wiek 48 lat), oznaczano stężenie kortyzolu w surowicy krwi, uwzględniając dobowy rytm wydzielania. Hormony w surowicy krwi oznaczano według metody radioimmunologicznej, wykorzystując technikę podwójnych przeciwciał i zestaw Orion-RIA. U mężczyzn chorych na marskość wątroby, zwłaszcza w stadium C według skali Pugh-Childa, stwierdzono obniżenie stężenia testosteronu - wartość średnia wyniosła 7,0 nmol/l (norma - powyżej 10 nmol/l) oraz indeksu wolnego testosteronu (FTI) - wartość średnia wyniosła 15,4% (zakres normy - 50-100%). Stężenia SHBG natomiast były podwyższone - wartość średnia była równa 48,3 nmol/l (zakres normy - 28-34 nmol/l). Wykazano ponadto zahamowanie fizjologicznego dobowego rytmu wydzielania kortyzolu - wartości średnie wyniosły o godzinie 7.00 - 11,1 ?g/dl, a o godzinie 18.00 - 9,5 ?g/dl.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions