Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

STIMULATING POWER AND IDEALIN LOVE MASNAVIES
AŞK MESNEVİLERİNDE “YÖNLENDİRİCİ GÜÇ” VE “İDEAL”

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat ÖZTÜRK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 448;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: masnavi | fiction | stimulating power mesnevi | kurgu | yönlendirici güç

ABSTRACT
Love Masnavies (masnavi is a kind of poem in classic Turkish literatutre) have a different place among masnavies with their fictional and narrative features. There is a fictive world fixed by tradition in these masnavies. There is a stimulating power in the form of a voice which begins the loves of the lovers or which sorts out a problematic love and voiced generally by a master, sheikh, prophet, parent or heard divinely in these fictional world formed with certain ideals. In time, the world of spirit and thinking of the persons who remain under the influence of this power transforms, and each becomes the ideal hero of an ideal love. In Love Masnavies, there are elements preparing the ideal world, some of which are under the influencing power, and some outside this power, but placed in the fictive world of tradition. These elements are love, mature human, the conflict between good and bad, moralizing-islamizing, advice, outside the globe, helping friends and pray Aşk mesnevileri kurgusal ve anlatı özellikleriyle mesneviler içinde ayrı bir yer tutarlar. Bu mesnevilerde gelenek tarafından belirlenen bir kurgusal dünya vardır. Bazı ideal özelliklerle biçimlenen bu kurgusal dünyada rol alan âşıkların aşklarını başlatan veya aşk düğümünü çözen, genellikle pir, şeyh, peygamber, anne-baba veya gaipten duyulan bir ses olan yönlendirici bir güç bulunur. Bu gücün etkisindeki âşıkların zamanla ruh ve düşünce dünyaları değişir ve her biri ideal bir aşkın ideal kahramanları olurlar. Aşk mesnevilerinde bir kısmı yönlendirici gücün etkisinde bir kısmı da bu gücün dışında ama gelenek çerçevesindeki kurgusal dünyanın içinde olan ve ideal dünyayı hazırlayan unsurlar bulunur. Bu unsurlar; aşk, insan-ı kamil, iyi-kötü çatışması, ahlakileştirme-İslamileştirme, nasihat, dış alem, yardımcı dostlar ve duadır.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil