Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Strateški cilji razvoja Beograjske metropolitanske regije v okviru evropskega prostorskega razvoja

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Borislav Stojkov | Snežana Subotić

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 17;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Beograd | Beograjska metropolitanska regija | Jugovzhodna Evropa | regionalno planiranje | Srbija

ABSTRACT
Pomembnost Beograda je zaradi znanih razlogov v zadnjem desetletju resno nazadovala. Za prihodnji razvoj v zdaj spremenjenih okoliščinah je zato treba opredeliti nekaj prednostnih strateških ciljev. V prispevku so predstavljeni najpomembnejši, in sicer: nova opredelitev in postavitev metropolitanske regije v odnosu do evropskega, makroregionalnega in regionalnega zaledja oziroma njen položaj in vloga/funkcija v evropskem in balkanskem okviru, vzpostavitev učinkovite in vzdržne prometne infrastrukture in ustrezne vključitve v evropsko prometno omrežje, dekoncentrirana koncentracija in prestrukturiranje, izboljšanje in razmestitev ekonomskih struktur zaradi povečanja ekonomske konkurenčnosti metropolitanske regije, varovanje in izboljšanje naravnih osnov, kulturnih posebnosti in krepitev metropolitanske identitete ter profiliranje beograjske metropolitanske regije prek specializiranih gospodarskih dejavnosti, še posebno storitvenih dejavnosti za jugovzhodno Evropo.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program