Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Strossmayer danas, Hrvatska, katolički biskup, rodoljub, domoljub, politički, kulturni i gospodarski djelatnik

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Petar Strčić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 10;
Issue: 16-17;
Start page: 103;
Date: 2006;
Original page

Keywords: Miroslav Šicel | Strossmayer danas | Hrvatska | katolički biskup | rodoljub | domoljub | politički | kulturni i gospodarski djelatnik

ABSTRACT
U 2005. god. ulazi 190. godišnjica rođenja te 100. obljetnica smrti dr. Josipa Jurja Strossmayera (1815-1905), bosansko-đakovačko i srijemskoga biskupa te apostolskoga vikara za Srbiju. Tada se opet znanstveno i stručno revalorizirao njegov plodan životni put i veoma bogato, višeslojno djelo i baština na više područja - nacionalnome, rodoljubnom, crkvenom, političkom, kulturnom, obrazovnom, gospodarskom itd. Već za njegova života i od stranaca isticano je njegovo značenje u tadašnjoj Evropi u istovjetnoj vrijednosti . ni više ni manje, već s Bismarckovim. U Hrvatskoj se . uz dr. Antu Starčevića, biskupova političkog protivnika . smatra najznačajnijim i najznamenitijim hrvatskim političarem u XIX. stoljeću.. Zbog svoga djelovanja u Katoličkoj crkvi općenito te politici u Habsburškoj Monarhiji znamenit je i u svjetskim razmjerima. Zbog očito prejakih i silovitih pangermanskih, panmađarskih i pantalijanskih praktičnih nacionalističkih i imperijalističkih nastojanja, približava. i u skladu s politikom Sv. Stolice - panslavizmu te austroslavizmu; no, ide u još konkretniju akciju pa kanonikom i povjesničarem dr. F. Račkim utemeljitelj je hrvatske južnoslavenske (nije jugoslavenska!) nacionalne ideologije te zagovornik stvaranja južnoslavenske državne cjeline na prostoru od slovenskih Alpi do bugarske obale Crnoga mora, od Dunava na granici prema Mađarskoj do Vardara u Makedoniji. Osnivatelj je ili poticatelj formiranja brojnih institucija i društava, pokretanja i objavljivanja časopisa i novina, kulturni je i obrazovni mecena itd. Primjerice, Strossmayer je osnivatelj i pokrovitelj prvih najviših znanstvenih, kulturnih i prosvjetnih institucija na južnoslavenskome jugu, Jugoslavenske (točnije: Južnoslavenske; sada: Hrvatske) akademije znanosti i umjetnosti, financijer njezinih brojnih djelatnosti, podizanja glavne palače u Zagrebu, u njoj . formiranja galerije slika, knjižnice, itd., a bitno je utjecao i na osnivanje prvoga hrvatskoga Sveučilišta, također u Zagrebu.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?