Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Studium Universale

ADD TO MY LIST
 
Author(s): P. G.W. du Plessis

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 32;
Issue: 5;
Start page: 302;
Date: 1964;
Original page

ABSTRACT
Die posisie van Studium Universale (as interdissiplinêre kursus) aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys is in sekere opsigte uniek in die Westerse universitêre wêreld. In ander opsigte is dit analoog met derge- like kursusse aan Europese en Amerikaanse universiteite. Ons beoog hier geen vergelyking tussen Studium Universale aan die P.U. vir C.H.O. en sy eweknie aan sê maar die deursnee Europese universiteit nie. Ondervolgende trag om ’n profiel te gee van enkele markante nuwe planne in verband met die iunksies van „Studium Universale" aan ons hedendaagse universiteit.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?