Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stulecie publikacji J. Brudzińskiego: "O nowym objawie na kończynach dolnych w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci"

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Wendorff

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 3;
Start page: 195;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Brudziński | oponowy objaw karkowy | 100 lat publikacji | współczesna ocena objawu

ABSTRACT
100 lat temu, w 1908 roku, w pierwszym numerze „Przeglądu Pedyatrycznego" ukazał się artykuł „O nowym objawie na kończynach dolnych w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci", w którym dr Józef Brudziński przedstawił karkowy objaw oponowy. Objaw ten wszedł na stałe na całym świecie do kanonu badania dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Autor przedstawia działalność organizacyjną i naukową dr. Józefa Brudzińskiego w pediatrii polskiej oraz przegląd współczesnego piśmiennictwa pediatrycznego i neurologicznego pod kątem zastosowania objawu Brudzińskiego w badaniach populacji dzieci z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. U dzieci powyżej 1 miesiąca życia objaw ten stwierdza się u ponad 70% badanych, częściej nawet niż znany objaw Kerniga. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród młodych lekarzy w Polsce, które wykazało, że znajomość tego objawu jest prawie powszechna, a blisko 50% spotkało się z nazwiskiem Brudzińskiego w drukowanych lub elektronicznie dostępnych historiach chorób pediatrycznych w czasie pobytu w szpitalach zagranicznych. Prawie 50% respondentów uważa dr. Józefa Brudzińskiego za najbardziej znanego na świecie polskiego lekarza XX wieku.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions