Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stłuszczenie wątroby u dzieci w materiale własnym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz Marek Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska | Małgorzata Wojtkowska | Danuta Kowalczuk | Maciej Kaczmarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 3;
Start page: 127;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: stłuszczenie | wątroba | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie. Biopsja wątrobyjest uważana za „złoty standard" w diagnostyce stłuszczeniatego narządu. Częstość występowania, rodzaj i przyczyny tej patologii w populacji wieku rozwojowego nie są ostatecznie ustalone. Celem pracy była analiza częstości występowania, nasilenia, rodzaju i przyczyn stłuszczenia wątroby w ocenie morfologicznej bioptatów wątroby u dzieci. Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano wyniki morfologiczne kolejnych 390 biopsji wątroby wykonanych w naszym ośrodku w latach 1994-2003 u dzieci w wieku od 8 miesięcy do 17 lat z przewlekłą patologią tego narządu. Wyniki: Stłuszczenie wątroby (>5% hepatocytów) rozpoznano u 30 dzieci. U 14 chorych stwierdzono stłuszczenie małego stopnia, u 7 — średniego stopnia, a u 9 — dużego stopnia. Stłuszczenie drobnokropelkowe stwierdzono uli chorych, wielkokropelkowe — u 7, a mieszane-u 12 badanych dzieci. Stłuszczenie wątroby stwierdzono u dzieci przewlekle zakażonychHBV(n=10),z chorobą Wilsona (n=4), z fruktozemią (n=4), ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby - NASH (n=4), z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (n=3), u dzieci przewlekle zakażonych HCV (n=3) i z mukowiscydozą (n=2). Wnioski. Stłuszczenie wątroby u dzieci najczęściej stwierdza się u chorych przewlekle zakażonych wirusami hepatotropowymi i u dzieci ze schorzeniami metabolicznymi.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions