Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

O stvaralačkom traganju Dječje i lutkarske scene HNK u Varaždinu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Spomenka Dragović

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 137;
Date: 2007;
Original page

Keywords: Varaždin | kazalište | dječja i lutkarska scena

ABSTRACT
Nakana je rada - pregledom repertoara, te osvrtom na praizvedbe predstava Dječje i lutkarske scene varaždinskoga HNK – ukazati na specifičnosti estetike Scene, kao i značaj njena djelovanja u varaždinskome kazališnom životu, a i šire.U kreiranju autentičnog kazališnog izraza – nerijetko spoja umjetničkoga htjenja i nužnog osluškivanja imperativa prakse – Dječja i lutkarska scena je u proteklih dvanaest godina postala sukreatorom varaždinskoga kazališnog repertoara i dijelom varaždinskoga kazališnog svakodnevlja, ali i relevantnom činjenicom u životu hrvatskoga teatra danas
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions