Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Styles of Communication

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Camelia M. Cmeciu | Piotr P. Chruszczewski

Journal: Acta Universitatis Danubius : Communicatio
ISSN 1844-7562

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 174;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Styles of Communicationeste o nouărevistăinternaţionalăcare va fipublicatăanual de Facultatea detiinţe ale Comunicării, Universitatea„Danubius” din Galaţi, în colaborare cu Comitetul de Filologie al Academieidetiinţe din Polonia, filiala Wroclaw.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program