Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Stymulacja resynchronizująca w niewydolności serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Marchel | Krzysztof J. Filipiak | Roman Steckiewicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 91;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niewydolność serca | stymulacja dwukomorowa | leczenie resynchronizujące | zespół QRS

ABSTRACT
Stymulacja resynchronizująca (CRT - cardiac resynchronization therapy) jest nową, obiecującą metodą leczenia zaawansowanej niewydolności serca (NS) u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa śródkomo-rowego. W opracowaniu przedstawiono miejsce CRT w leczeniu NS w świetle najnowszych wytycznych towarzystw naukowych. Omówiono epidemiologię zaburzeń przewodnictwa w NS, wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących stymulacji dwukomorowej (BiV - biventricular pacing), wyniki zastosowania BiV w różnych sytuacjach klinicznych, w tym u pacjentów z przetrwałym bądź utrwalonym migotaniem przedsionków. Artykuł prezentuje przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego możliwości implantowania urządzeń pełniących zarówno rolę BiV, jak i kardiowertera-defibrylatora (ICD - implantable cardioverter defibrilator), skuteczności rozszerzania klasycznych układów prawokomorowych do dwukomorowych u pacjentów poddanych wcześniej stymulacji, zastosowania echokardiografii trójwymiarowej w ocenie i prognozowaniu wyników CRT oraz omawia doniesienie na temat jej kosztowej efektywności.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil