Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SUDJELOVANJE KORISNIKA U NASTAVI STUDENATA SOCIJALNOG RADA – PERSPEKTIVA NASTAVNIKA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Saša Skokandić | Kristina Urbanc

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 299;
Date: 2009;
Original page

Keywords: obrazovanje studenata | socijalni rad | sudjelovanje korisnika u nastavi | perspektiva nastavnika

ABSTRACT
Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u to kako nastavnici procjenjuju opseg, kvalitetu i smisao uključivanja korisnika u nastavu. Uzorak ispitanika sačinjavalo je osam nastavnika, nositelja ili sudionika u nastavi stručnih kolegija (Teorijske osnove socijalnog rada, Socijalni rad s pojedincem, Socijalni rad s obitelji, Socijalni rad s grupom, Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad s invalidima, Socijalni rad i problemi mladih, Socijalna gerontologija) Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, s kojima su provedeni polustrukturirani intervjui.Rezultati su pokazali da su nastavnici ili premalo informirani ili smatraju da uključenost korisnika nije dostatna. Ipak, dio njih smatra da postoje pozitivni pomaci te da se korisnici uključuju u različite oblike održavanja nastave. Postoje i bojazni kako ovakvi oblici neposrednog uključivanja korisnika mogu dovesti do njihove zloupotrebe i manipuliranja, odnosno, da korisnicima nije mjesto na fakultetu, osim u svrhu bolje ilustracije primjera iz prakse. Prema mišljenju nastavnika, studenti pozitivno gledaju na uključivanje korisnika u nastavu, stoga je važno ostvariti nužne pretpostavke (pristupačnost, poštivanje profesionalnih etičkih standarda, planiranje uključivanja nastavnim programom itd.). Među preporukama za bolju uključenost korisnika u buduće nastavne programe navedeno je planiranje sudjelovanja korisnika i postizanje obostranih dobiti, osnivanje savjetovališta na fakultetu namijenjenih edukaciji studenata, formaliziranje suradnje s korisnicima uključenim u nastavu te povećanje satnice terenske prakse.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program