Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE SUFFIX WHICH ARE FORMED WITH THE COMBINATION OF PREFIX+ROOT AND ROOT+SUFFIX
TÜRKÇEDE EK+KÖK/ KÖK+EK KAYNAŞMASIYLA ORTAYA ÇIKAN EKLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nadir İLHAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1535;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: suffix | word root | combination Ek | kelime kökü | kaynaşma

ABSTRACT
It may be not possible to determine how and when some of the adjuncts came into existence. But we can follow the existences, the changes of some of the adjuncts which are still being used in nowadays Turkish and say some of them are formed of words and some of them are formed with the combination of prefix+ root and root+ suffix, thanks to the historical texts in hand. It is seen that with the combination of suffixes and roots there can be formed new adjuncts which have new functions. It is seen that some of the adjuncts are formed with the combination of an adjunct and a word which completed the period of becoming an adjunct subject to the ones which are formed with the combination of a word and an adjunct which hasn’t completed the peiod of becoming an adjunct or vise versa. Eklerin bir kısmının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını belirlemek mümkün olmayabilir. Ancak günümüz Türkçesinde kullanılan bir kısım eklerin, eldeki tarihî metinlerden hareketle nasıl bir oluşumla ortaya çıktıklarını, nasıl bir değişim gösterdiklerini; bir kısmının kelimelerden ekleştiğini, bir kısmının da ek+kök / kök+ek kaynaşmasıyla ortaya çıktıklarını takip edebilmekteyiz.Kelime kökleri ile eklerin kaynaşmasından yeni fonksiyonlu, yeni eklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Meydana gelen eklerin bir kısmının, ekleşme sürecini tamamlamış bir kelimeyle bir ekten oluşmasına karşılık; bazıları da; bir kelimenin ekleşme sürecini tamamlamadan bir ekle, veya bir ekin ekleşme sürecini tamamlamayan bir kelimeyle kaynaşarak yeni bir ek oluşturması şeklinde görülmektedir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona