Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Suid-Afrikaanse tydskrif vir kultuurgeskiedenis.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A.M. Le Roux

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 14;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR KULTUURGESKIEDENIS | kultuurwetenskappe

ABSTRACT
Die SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR KULTUURGESKIEDENIS het sy ontstaan te danke aan 'n kommunikasiebehoefte tussen die beoefenaars van kultuurwetenskappe.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions