Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Suksesbelewing Van Seniorbestuurders Van ’N Groot Finansieële Instelling

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W. J. P. Labuschagne | J. C. Kok | D. P. J. Smith

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2004;
Original page

Keywords: Suksesbelewing | Seniorbestuurders | Groot Finansieële Instelling

ABSTRACT
The success experience of a financial institutions senior management. No clarity exists either in literature or in practice regarding people’s success experience. People often experience a dissonance between external success and internal fulfillment. Important components needed to experience success were identified from literature in order to determine in practice to what extent such components formed part of the success experience of a financial institution’s senior management. Internal (intrinsic) and external (extrinsic) factors were identified as necessary factors in order to experience success in a balanced way. In this article the findings of senior management’s success experience are reported. The research was conducted by means of qualitative and quantitative methodology from a Personal and Professional Leadership perspective. OpsommingDaar is onduidelikheid in die literatuur, en in die praktyk, oor wat presies die belewenis van sukses by mense is. Mense ervaar dikwels ’n dissonans tussen uiterlike sukses en innerlike vervulling. Belangrike komponente in die belewing van sukses is in die literatuur geïdentifiseer en in die praktyk getoets om vas te stel tot welke mate interne (intrinsieke) en eksterne (ekstrinsieke) faktore deel uitmaak van die suksesbelewing van senior bestuur in ’n finansiële instelling. Beide stelle faktore is van belang om op ’n gebalanseerde wyse sukses te kan beleef. In hierdie artikel word die bevindings ten opsigte van senior bestuur se suksesbelewing gerapporteer. Die navorsing is met behulp van kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe metodologie vanuit Persoonlike en Professionele Leierskapsperspektief ondersoek.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?