Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE SULTAN OF FLOWERS BLOOMING IN NECATI’S POEMS “ROSE”
NECÂTÎ BEY’İN GAZELLERİNDE AÇAN ÇİÇEKLERİN SULTANI “GÜL”

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlyas YAZAR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2369;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Necati | Divan Poetry | Flower | Rose Necâtî | Divan Şiiri | Çiçek | Gül.

ABSTRACT
Necati Bey(?-1509) is one of our most well known poets of Divan Literature. While he used the social life of his period as a material for his poems, he had also showed how he attached importance to Turkish language with his way of using it in these poems. The poet who had important contributions to the formation of classical divan poetry, could also have reflected all the elements of form and subject which includes this literature, to his literary life. Necati had also brought nature and its beauties to his poems as he had brought the social life. The rose,which is one the most beautiful flowers of the nature, also is one of the beauties the poet had used in his poetry. Rose exists in Necati’s poetry with its many features like its colour, scent, charm, freshness, blooming, being a sign of spring and more. Except his poem named "Gül Kasidesi", it can be seen that he had also used a lot of rose-centered usages in his other poems. In this article, it will be mentioned about Necati’s forms of approaching to rose in his gazels. Necâtî Bey (?-1509) bilinen ve tanınan divan şâirlerimiz arasında yer almaktadır. Şâir, devrin sosyal hayatını şiirine malzeme yaparken, bu şiirlerde kullandığı dil ile de Türkçeye verdiği önemi ortaya koymaktadır. Klâsik divan şiirinin oluşumunda önemli katkıları bulunan şair, bu edebiyata havi bütün unsurları biçim ve içerik açısından edebî yaşamına yansıtabilmiştir. Necâtî sosyal yaşamı olduğu kadar tabiatı ve tabiata ait güzellikleri de şiire taşımıştır. Tabiatın en güzel çiçeklerinden birisi olan gül de şâirin sıkça kullandığı güzellikler arasındadır. Gül, rengi, kokusu, alımlılığı, tazeliği, açılması, baharın müjdeleyicilerinden olması gibi çeşitli yönleriyle Necâtî’nin şiirinde hayat bulmaktadır. Şâirin, Gül Kasidesi dışındaki pek çok şiirinde de gül merkezli kullanım biçimlerine yer verdiği görülmektedir. Makalemizde Necâtî’nin gazellerindeki güle yaklaşım biçimleri üzerinde durulacaktır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program