Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SURADNJA VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADU SA ZLOSTAVLJANOM DJECOM

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eva Anđela Delale | Olja Družić Ljubotina

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 295;
Date: 2002;
Original page

Keywords: vladine institucije | nevladine institucije | zlostavljanje | djeca

ABSTRACT
U radu sa stradalnicima rata u ratnom i poratnom razdoblju djelovale su dvije vrste organizacija: vladine (državne) i nevladine. Tijekom pružanja materijalne i psihološke pomoći i podrške, te pomoći u socijalnoj rekonstrukciji zajednice, značajnu su ulogu odigrale vladine institucije kao npr. centri za socijalnu skrb, škole i zdravstvene ustanove. Stručnjaci u tim institucijama bili su prisiljeni savladati velik broj novih i nepoznatih zadataka. Međutim, rat je rezultirao nizom inicijativa građana koji su sudjelovali u različitim oblicima pomoći. Mnogi su realizirali programe pružanja psihosocijalne pomoći udruženi na nekom projektu ili unutar nevladinih organizacija. U okolnostima progonstva i izbjeglištva nametnula se potreba pomoći i podrške koja integrira različite razine djelovanja - pojedinac, obitelj i zajednica, i različite skupine pomagača - škola, centar za socijalnu skrb, nevladina udruga. U radu je naveden primjer takve suradnje u radu sa zlostavljanom djecom. Naglašavajući da je prvenstvena uloga i vladinih i nevladinih pomagača zaštita žrtve, a ne afirmiranje organizacije po sebi, navedene su neke mogućnosti unapređivanja suradnje vladinih i nevladinih institucija, te rješavanja aktualnih teškoća korisnika sličnih programa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions