Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Synowektomia radioizotopowa u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Gazda | Leszek Królicki | Piotr Gietka | Beata Kołodziejczyk | Izabela Szczygielska | Lidia Rutkowska-Sak | Jarosław Ćwikła | Piotr Żbikowski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 3;
Start page: 156;
Date: 2011;
Original page

Keywords: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów | postacie nielicznostawowe | błona maziowa | radiosynowektomia

ABSTRACT
Podsumowano wyniki zastosowania synowektomii radioizotopoweju chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów(MIZS), leczonych w Klinice Reumatologii Wieku RozwojowegoInstytutu Reumatologii w Warszawie w latach 2005–2010. RozpoznanieMIZS ustalano na podstawie klasyfikacji ILAR (tab. I). Najczęstszepostacie MIZS przebiegają z zajęciem kilku stawów (niewięcej niż 4), nierzadko dochodzi do zajęcia tylko jednego, zwykledużego stawu. W dalszym przebiegu postaci wielostawowych czyukładowych MIZS obserwuje się niejednokrotnie zahamowanieprocesu chorobowego w kilku stawach, natomiast proces jestnadal aktywny w obrębie jednego czy dwóch stawów. U tych chorych,oprócz leczenia ogólnego, dużą rolę odgrywa leczenie miejscowe:iniekcje dostawowe glikokortykosteroidów (i.a. GKS), synowektomiechemiczne stawów kolanowych, synowektomieartroskopowe, leczenie chirurgiczne oraz radiosynowektomia.Radiosynowektomie wykonano u 20 pacjentów z MIZS, u 16 dziecileczono jeden staw, a u 4 chorych – dwa stawy. W sumiewykonano radiosynowektomie 24 stawów: kolanowych – 20, skokowych– 3, nadgarstka – 1. Jednorazowym podaniem radio farmaceutykuleczono 14 stawów, 10 stawów leczono dwukrotnie,1 staw leczono trzykrotnie. Leczenie przeprowadzono z użyciemkrzemianu itru w formie koloidowej, znakowanego 90Y, lub siarczuzykurenu w formie koloidowej, znakowanego 186Re. U 13 dziecistwierdzono dobry efekt kliniczny i istotną poprawę w badaniuultrasonograficznym w 16 stawach (65%). Niezadowalający efektkliniczny zaobserwowano u 7 chorych, dotyczący 8 stawów (35%).Wyniki badań zebrano w tabeli II. Działania niepożądane zaobserwowanou jednego dziecka (na 37 wykonanych zabiegów). Powikłaniedotyczyło owrzodzenia skóry po podaniu radiofarmaceutykudo stawu skokowego. Owrzodzenie wygoiło się w ciągu 3 tygodni.Synowektomia radioizotopowa jest cenną metodą terapeutycznąu dzieci chorych na MIZS w wybranych sytuacjach klinicznych, uzupełniającąleczenie podstawowe.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program