Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Szpik kostny – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Weronika Kurowska | Ewa Kuca-Warnawin | Włodzimierz Maśliński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 4;
Start page: 247;
Date: 2010;
Original page

Keywords: szpik kostny | reumatoidalne zapalenie stawów | immunopatogeneza

ABSTRACT
Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują, żeszpik kostny funkcjonuje nie tylko jako narząd krwiotwórczy, leczrównież jako wtórny narząd limfatyczny, w którym może być zainicjowanaodpowiedź immunologiczna. Dane eksperymentalnei obserwacje kliniczne wskazują, że szpik kostny uczestniczyw rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, ponieważ jest miejscemakumulacji aktywowanych limfocytów i wytwarzania czynnikówprozapalnych. W artykule opisano w zarysie rolę szpiku kostnegow prawidłowej (fizjologicznej) odpowiedzi immunologicznej.Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych,które potwierdzają udział szpiku kostnego w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions