Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Talasemia - patogeneza, diagnostyka, leczenie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Tejza | Andrzej Kurylak | Monika Pogorzała | Anna Krenska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 2;
Start page: 138;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niedokrwistość | talasemia | dzieci

ABSTRACT
Talasemia to wrodzona, genetycznie uwarunkowana niedokrwistość, należąca do grupy hemoglobinopatii ilościowych. U podłoża tej jednostki chorobowej leży zaburzenie syntezy łańcuchów globiny a lub p. Powstała hemoglobina (Hgb) występuje nie tylko w zmniejszonej ilości, ale ma także odmienny wzór jakościowy, co zmienia warunki oddawania tlenu w tkankach i powoduje hemolityczny charakter niedokrwistości. Małe, hipochromiczne krwinki kwalifikują tę jednostkę do grupy niedokrwistości mi-krocytarnych, dając podobieństwo hematologiczne do anemii, spowodowanej niedoborem żelaza. Tradycyjnie chorobę tę wiąże się z rejonem śródziemnomorskim i krajami Azji, jednak migracje ludności i mieszanie się grup etnicznych sprawiły, że możemy spotkać się z nią również w Polsce. Przedstawiając tę jednostkę chorobową, chcieliśmy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia talasemii również w naszej strefie klimatycznej, i na konieczność uwzględniania jej w diagnostyce różnicowej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions