Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tamponada serca w przebiegu zespołu Meigsa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Scisło | Krzysztof J. Filipiak | Franciszek Majstrak | Janusz Kochanowski | Sławomir Stawicki | Zbigniew Tomik | Grzegorz Opolski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 85;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół Meigsa | tamponada | uszkodzenie miokardium

ABSTRACT
42-letnia pacjentka przyjęta została do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM w Warszawie z powodu bólu w klatce piersiowej, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i ogólnego osłabienia. Objawy te zaostrzały się od roku. W wyniku badania ultrasonograficznego stwierdzono płyn w jamach opłucnowych, osierdziu, w jamie brzusznej oraz strukturę sugerującą zmianę rozrostową prawego jajnika. Kilka godzin po przyjęciu rozpoznano klinicznie i echokardiograficznie tamponadę serca. Wykonano nakłucie worka osierdziowego pod kontrolą ultrasonograficzną. Po zabiegu odbarczenia osierdzia na podstawie badania echokardiograficznego stwierdzono twór sugerujący świeżą skrzeplinę w worku osierdzia odpowiadający ilości wynaczynionej świeżej krwi. W związku z podejrzeniem uszkodzenia miokardium w trakcie zabiegu, pacjentkę przesłano do oddziału kardiochirurgicznego, gdzie operacyjnie odbarczono worek osierdziowy, ewakuowano płyn z jam opłucnowych i zaopatrzono niewielki uraz miokardium prawej komory. W trzeciej dobie po zabiegu pacjentka powróciła do Kliniki Kardiologii. Wykluczono wirusową, gruźliczą, nowotworową, autoimmunologiczną i wątrobowo-pochodną etiologię płynów w jamie opłucnowej i osierdziu. Tomografia komputerowa potwierdziła obecność guza prawego jajnika. Pacjentkę przewieziono do Kliniki Ginekologii. Usunięto prawe przydatki, lewy jajnik oraz wyłuszczono mięśniaki macicy. Na podstawie badania histopatologicznego potwierdzono rozpoznanie guza o łagodnym charakterze (włókniak). Pacjentkę uznano za wyleczoną. Prezentowany przypadek przypomina, że guzy kobiecego układu rozrodczego mogą dawać wiele niespecyficznych objawów klinicznych. Zespół Meigsa diagnozowany jest na podstawie obecności zmiany rozrostowej jajnika, współistniejącej z płynem w opłucnej i otrzewnej. Płyny w osierdziu występują rzadziej i znikają po operacyjnej resekcji guza. Zespół Meigsa może być również kazuistycznie powodowany przez mięśniaki macicy. O tym zespole powinniśmy pamiętać zawsze w przypadku zdrowych dotąd kobiet z rozpoznawanym po raz pierwszy w życiu płynem w opłucnej, otrzewnej i/lub worku osierdziowym.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil