Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tekrarlayan aftöz ülserasyonlar ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Feyza Otan Ozden | Bora Ozden | Umut Tunga

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 118;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Aphthous ulcers | etiology | clinical appearance | treatment

ABSTRACT
Recurrent aphthous ulcer (RAU) is one of the most common oral mucosal diseases and it affects approximately %25 of the society. It is characterized with recurrent painful, round-shaped ulcers surrounded with erythemathosus halo. Local and systemic conditions together with genetic, immunologic and microbiological factors were shown to be possible etiological factors but there is no consensus for its etiology. Although several immunomodulators, topical and systemic steroid drugs, topical analgesics and antibiotics have shown to be effective for the treatment of RAU, it is not possible to eliminate the recurrence. In this article; etiology, clinical appearance, differential diagnosis and treatment methods are reviewed.   ÖZET Tekrarlayan aftöz ülserler (TAÜ) en sık rastlanılan ağız mukozası hastalıklarından biridir ve toplumun yaklaşık %25’ini etkilemektedir. Tipik olarak tekrarlayan, sığ ve eritematöz bir hale ile çevrili, oldukça ağrılı ülserler ile karakterizedir. Lokal ve sistemik koşullar ile genetik, immünolojik ve mikrobiyal faktörler olası etiyolojik faktörler arasında gösterilmiş olmakla beraber, kesin bir etiyolojik faktörden söz edilememektedir. TAÜ tedavisi amacıyla çeşitli immün modülatörler, topikal ve sistemik steroidler, topikal analjezikler, topikal antibiyotikler ve çeşitli kaplayıcı ajanların başarılı bir şekilde uygulandığı gösterilmiş olmasına rağmen tekrarları önlemek mümkün olmamıştır. Bu makalede tekrarlayan aftöz ülserlerin etiyolojisi, klinik görünümü, ayırd edici özellikleri ve tedavi seçenekleri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Aftöz ülserler, etiyoloji, klinik görünüm, tedavi
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?