Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TEORIJA PRIVRŽENOSTI I SUVREMENI SOCIJALNI RAD

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marina Ajduković | Klaudija Kregar Orekšović | Maja Laklija

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 59;
Date: 2007;
Original page

Keywords: Teorija privrženosti | socijalni rad s djecom | mreže privrženosti | privrženo roditeljstvo

ABSTRACT
U radu su prikazane osnovne postavke teorije privrženosti kao značajnog teorijskog ishodišta socijalnog rada. Težište rada je na analizi suvremenih istraživanja iz područja privrženosti i njihove uloge za konceptualizaciju intervencija socijalnog rada i mjera obiteljske politike. Polazeći od teorije privrženosti analiziraju se načini na koje se može pružiti podrška roditeljima, i majci i ocu, u razvoju tzv. privrženog roditeljstva. Također se pod vidom teorije privrženosti analizira najbolji interes djeteta u nekim kriznim trenucima kao što je to razvod braka. U radu su navedeni argumenti koji podržavaju dodatnu izobrazbu socijalnih radnika koji rade s djecom i obiteljima o razvoju i značaju privrženosti u životnoj perspektivi.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona