Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Božica Pažur

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 10;
Issue: 16-17;
Start page: 91;
Date: 2006;
Original page

Keywords: Miroslav Šicel

ABSTRACT
Višedesetljetna terminologijska suvremenost i dosljednost spram umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenim djelima akademika Miroslava Šicela proizlazi iz primarnosti estetskoga kriterija njegove književnopovijesne metode.Tumačenjem i vrednovanjem stilematske uporabe kajkavštine u hrvatskoj književnosti, Šicelova se jezikoslovna terminologija neizbježno razlikuje od terminologijske usustavljenosti dijalektologije i povijesti jezika.Iz cjeline Šicelova znanstvenog rada izdvajamo trajan i vrijednosno afirmativan stav prema kajkavskom (i čakavskom) kontekstu hrvatske književnosti kao «književnim jezicima koji su po svojim literarnim, umjetničkim dosezima i mogućnostima u potpunosti ravnopravni štokavskom književnom standardu».
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program