Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tesla – vizionar 21. stoljeća

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vladimir Paar

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 199;
Date: 2007;
Original page

Keywords: tesla - jedinica magnetne indukcije | Teslini patenti elektromotora | generatora | transformatora i radioveze | Teslina pionirska otkrića rendgenskih zraka | elektrona | kozmičkih zraka | čestičnih zraka | logičkog sklopa AND | vizionarske Tesline ideje televizora

ABSTRACT
Nikola Tesla, od svojih suvremenika tituliran kao “ugledni fizičar i izumitelj” u punom smislu može se smatrati tehničkim i znanstvenim vizionarom. U svjetskoj povijesti Tesla ima visoko opće priznato mjesto po svojim brojnim tehničkim otkrićima na polju elektrotehnike, elektronike, energetike i strojarstva, a posebno u primjeni izmjenične električne struje, koja predstavljaju stožerni doprinos drugoj tehnološkoj revoluciji u 20. stoljeću. Tesla je također prethodnik ideje niza tehničkih dostignuća koja su kasnije realizirana, kao što su npr. robotika, radioveza, globalna komunikacijska mreža (internet), televizor, kompjutor, zrakoplovi s vertikalnim uzlijetanjem, laser, nuklearni akceleratori i korištenje čestičnih zraka za tehničke i vojne primjene, krstareće rakete, novi tipovi turbina, koncept radara, vakuumska cijev, fluorescentna svjetiljka, Zemljini sateliti u geostacionarnoj orbiti itd. No manje je poznato da je Tesla također prvi uočio niz značajnih fizikalnih pojava za koje su kasnije drugi znanstvenici dobivali Nobelove nagrade. Primjerice, Tesla je uočio rendgenske zrake prije Roentgena , pokusima dokazivao postojanje elektrona prije J.J. Thompsona i kozmičkih zraka prije Hessa, konstrirao prve akceleratore čestica prije Cockrofta i Waltona, radio na konstrukciji prvog uređaja sličnog laseru još u 19. stoljeću, davno prije Townesa, Prohorova, Basova i Maimana, izumio logički sklop “AND” koji je u temelju rada kompjutora, dao ideju elektronskog mikroskopa prije Ruske. Upravo na tim manje poznatim a ključnim Teslinim otkrićima, a još uvijek nedovoljno poznatim i priznatim, težište je u ovom članku. Daleko je od toga da se sagledaju i opće priznaju sva Teslina otkrića i vizionarstva. No i za ono što mu je priznato dobio je najveću moguću počast: spada među četrnaest svjetskih znanstvenika po kojima su nazvane fizikalne jedinice u međunarodnom sustavu jedinica. To su Pascal, Newton, Coulomb, Volt, Ohm, Joule, Watt, Ampere, Faraday, Henry, Weber, Hertz, Kelvin i Tesla, u kojem elitnom društvu je Tesla najmlađi. Tesli je pripala i rijetka čast da se po njemu nazove jedan krater na Mjesecu. Tesla je gotovo polja stoljeća bio član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (tada pod nazivom Jugoslavenske akademije), u kojoj su u isto vrijeme članovima bili još dvojica svjetski poznatih znanstvenika, Mohorovičić (otkrio Mohorovičićev diskontinuitet između Zemljine kore i plašta) i Milanković (otkrio Milankovićeve cikluse globalnih zagrijavanja i ledenih doba na Zemlji), koji su također dobili svoje kratere na Mjesecu.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?