Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE THOUGHTS OF BAHTİYAR VAHAPZADE ABOUT MEHMET AKIF
BAHTİYAR VAHABZADE’NİN M. AKİF HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bayram GÜNDOĞDU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1407;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: M. Akif | Motherland | B. Vahapzade M. Akif | Vatan | B. Vahabzade.

ABSTRACT
Both Mehmet Akif and Bahtiyar Vahabzade are exceptional personalities that were grown by two brother countries. Not only in the field of poetry they had their names written in golden letters, also their worldviews draws attention. Bahtiyar Vahabzade, despite of having grown in Azerbaijan in the period of Soviet Union, had remarkable thoughts about Turkey and Turkish Literature. Especially, his thoughts about Mehmet Akif are noteworthy. As Bahtiyar Vahabzade’s poems and articles, written in the last 25 years, are analyzed, the effects of M. Akif could be seen predominantly. B. Vahabzade has admired not only Akif’s personality but also his arts. As a poet, he appreciated his colleague from a different view. In this study, the thoughts of Vahabzade about Mehmet Akif have been addressed. Mehmet Akif ve Bahtiyar Vahabzade iki kardeş ülkenin yetiştirmiş olduğu müstesna şahsiyetlerdir. Farklı dönemlerde şiirde ismini altın harflerle yazdıran şairlerimizin şiir sahasında olduğu kadar dünya görüşleri de dikkat çekmektedir. Bahtiyar Vahabzade Azerbaycan sahasında, Sovyetler Birliği döneminde yetişmiş olmasına rağmen Türkiye ve Türk Edebiyatı hakkında dikkat çekici değerlendirmelere sahiptir. Özelliklede Vahabzade’nin Mehmet Akif hakkındaki düşünceleri manidardır. Vahabzade’nin son 25 yılda yazdığı şiir ve makaleler incelendiğinde Akif’in etkisi ağırlıklı olarak hissedilmektedir. İstiklal şairi Mehmet Akif’i gerek şahsiyet gerekse sanat yönünden takdir etmekte; bir şair olarak meslektaşını farklı bir açıdan değerlendirmektedir. Bu çalışmada Vahabzade’nin Mehmet Akif’le ilgili düşünceleri ele alınmıştır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program