Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Three Component Fuel Mixture Containing Diesel–Biodiesel–Propanol Aplication in the Diesel Engine Trikomponenčių degalų, sudarytų iš dyzelino, biodyzelino ir propanolio, taikymas dyzeliniame variklyje

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jonas Matijošius | Marius Mažeika | Alfredas Rimkus

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 6;
Start page: 77;
Date: 2011;
Original page

Keywords: diesel engine | three component fuel mixture | diesel | biodiesel | propanol

ABSTRACT
The article analyses three-component fuel consisting of diesel–biodiesel–propanol mixture used in the diesel engine. The choice of fuel combinations was as follows: 20% of diesel, 70% of biodiesel (RME basis) and 10% of propanol while the second mixture contained 20% of diesel, 60% of biodiesel (RME basis) and 20% of propanol. Test results show that the mixture having more propanol has better emission rates in about 20%; however, the maximum load value of the mixture is 4% less.Article in LithuanianStraipsnyje nagrinėjamas trikomponenčių degalų, sudarytų iš dyzelino, biodyzelino ir propanolio, naudojimo galimybės dyzeliniame variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinktos šios degalų kombinacijos: 20 % dyzelino, 70 % biodyzelino (pagrindas RME) ir 10 % propanolio mišinys; 20 % dyzelino, 60 % biodyzelino (pagrindas RME) ir 20 % propanolio mišinys. Bandymo rezultatai rodo, kad mišinio, kuriame daugiau propanolio, emisijos rodikliai yra apie 20 % geresni, bet dėl mažesnio mišinio šilumingumo maksimali apkrova – 4 % mažesnė.Straipsnis lietuvių kalba
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?